21 stycznia 2017, imieniny Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

Na temat, natemat.com.pl, Piotr Janczarek, Iwona Janczarek
 
Strona główna
Rozrywka i Refleksja
Diety
Podróże
Zdrowie
Dzieci w szkole
Prawo i finanse
Smacznie
Berlin
Konkursy
  Moje dziecko ma dysleksję - co robić?  Sześciolatki do szkół? Rodzice są za.  Podstawa programowa w klasach 0-1  Czy już gotowe do szkoły?  Pierwsze tygodnie w szkole  Sześciolatki w szkole. Zarzuty przeciwników. Odpowiedzi ekspertów  Mój sześciolatek w szkole. Doświadczenia rodziców.  Sześciolatek w szkole. Za i przeciw.  Dysleksja. Jak pracować z uczniem?  Gry planszowe wspierają rozwój dziecka  Co to znaczy, dobrze przygotowana szkoła?  Plecak dla ucznia  Uczeń dyslektyk - zmiany w wydawaniu zaświadczeń
Podstawa programowa w klasach 0-1

Podstawa programowa. Zerówka. Pierwsza klasa. Czego będzie się uczyło dziecko. Co powinno umieć.

Ostatnie podstawy programowe pochodziły sprzed dziesięciu laty i nie przystawały już do nowej rzeczywistości. Podstawowa różnica między nowym a starym programem nauczania polega na łagodniejszym przejściu między edukacją przedszkolną a szkolną. Dzieci, jak wiemy, rozwijają się w różnym tempie, stąd nowa podstawa ma pomóc nauczycielom w wyrównywaniu szans.

- Przejście od przedszkola do szkoły powinno być spokojne - podkreśla Zbigniew Marciniak, wiceminister edukacji. - Nie może być tak, że dziecko w przedszkolu nieustannie się bawi, aż nagle trafia do ławki na kilka godzin i słucha lekcji od dzwonka do dzwonka - wyjaśnia Marciniak.
Podstawa programowa to wymagania stawiane nauczycielom. Są to jakby ramy edukacji, nauczyciel będzie mógł prowadzić autorski program nauczania, ale musi zrealizować podstawy. W opinii specjalistów współpracujących przy tworzeniu podstaw programowych, nie zawierają one niczego, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia. Tym bardziej, że polskie sześciolatki dojrzały do szkoły. Takie są wyniki badań dr Aldony Kopik z Akademii Świętokrzyskiej, według których 90% dzieci ma wystarczający poziom społecznej i emocjonalnej dojrzałości.

Rodzice, którzy przeszli przez tradycyjny "rygor szkolny" nie wyobrażają sobie często, jak można łączyć naukę z zabawą. Tymczasem właśnie podczas zabawy dzieci uczą się intensywnie. Nie powinno być też obaw, że dziecko będzie nadmiernie obciążone obowiązkami w szkole. Teraz to szkoła przyjmuje metody wychowania przedszkolnego, a wcześniej przedszkola upodobniały się do szkół.

Nowa podstawa programowa dokładnie określa (po raz pierwszy), ile czasu nauczyciel ma przeznaczyć na dydaktykę, ile na zabawę, a ile na ćwiczenia na powietrzu. Zapewniona jest równie ciągłość edukacyjna, tzn., że w nauczaniu początkowym nie powtarza się materiału zrealizowanego w przedszkolu.

W pierwszym okresie nauki nauczyciel powinien zadbać przede wszystkim o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Sam określa jak długo powinien trwa ten okres.

Zgodnie z zaleceniami MEN sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp. Uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych. Zajęcia powinny się odbywa w klasach liczących nie więcej niż 26 osób.

rys. Jerzy Linder

Czytanie i pisanie

Zadaniem przedszkola nie jest już nauczenie dzieci czytania i pisania. Nauczyciel powinien za to skupić się na rozwijaniu umiejętności wypowiedzi, rozwoju mowy i innych sprawnościach, które sprawią, że w szkole uczeń będzie z przyjemnością uczył się czytania i pisania. Nie może być tak, ze nauczyciele przedszkolni uczą dzieci czytania i pisania, niezależnie od tego, czy dzieci dojrzały, czy nie.

W początkowym okresie nauki szkolnej kontynuowane jest, rozpoczęte w przedszkolu, kształtowanie dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania, według wybranej metody. Istotne jest łączenie czytania z pisaniem. W klasie I około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Trzeba też pamiętać o tym, że klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania, a umiejętności te są intensywnie kształtowane w klasie II i III.
Po ukończeniu pierwszej klasy uczeń powinien znać wszystkie litery alfabetu, odczytywać krótkie teksty, wiedzieć, czym jest wyraz, sylaba, głoska, samodzielnie pisać.

Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa. Uczniowie powinni rozmawiać o przeczytanych książkach, korzystać z biblioteki, słuchać pięknego czytania. Dobór utworów ma uwzględnić następujące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komiksy - przy wyborze należy kierować się realnymi umiejętnościami czytelniczymi dzieci, a także potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi. Dzieci powinny uczyć się na pamięć wierszy, fragmentów prozy, tekstów piosenek itp.

Matematyka

W przedszkolu i szkole dziecko będzie się uczyło przede wszystkim poprawnego rozumowania. Nie będzie "gonitwy za materiałem".
W pierwszych miesiącach nauki szkolnej najważniejsze jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych, ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami. Następnie trzeba zadbać o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych na sposób szkolny. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną.

Pierwszoklasiści będą poznawać cyfry i zapisywać nimi liczby, odejmować i dodawać, ustawiać przedmioty pod względem ich rozmiaru, tworzyć rozmaite zbiory i starać się za pomocą prostych matematycznych prawideł rozwiązywać życiowe sytuacje, np. wydawać resztę po zrobieniu drobnych zakupów, odmierzać odpowiednią ilość płynu, rysować linie o wskazanej długości.

Przyroda

Wiedza przyrodnicza czerpana z podręczników, książek, czy Internetu to za mało. Istotniejsze jest zdobywanie wiedzy w naturalnym środowisku, np. poprzez zajęcia w ogrodzie botanicznym, w lesie, w parku, na przyrodniczych ścieżkach edukacyjnych. W sali lekcyjnej powinny być kąciki przyrody.

Komputer

Zajęcia komputerowe to zajęcia z komputerami. Szkoły i samorządy powinny zadbać, aby w sali lekcyjnej było kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Komputery w klasach I-III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp.

Teatr i muzyka

Nowa podsawa programowa ogranicza możliwość korzystania z zeszytów do ćwiczeń, zbyt często stosowanych do tej pory. Zamiast tego kładzie nacisk na bardziej efektywne i atrakcyjniejsze formy edukacji. W czasie zajęć szkolnych uczniowie zapoznają się z teatrem, sami będą wystawiać przedstawienia. Położony jest nacisk na poznawanie muzyki, w tym także poważnej. Dowiedzą się nawet, czym jest malarstwo, rzeźba, architektura.

Wychowanie

Przez lata szkoła kładła nacisk głównie na zdobywanie wiedzy. Nowa podstawa programowa natomiast zakłada, że dziecko ma nie tylko wiedzieć, ale także postępować właściwie. Chodzi o umiejętność rozróżniania dobra od zła, szacunek dla innych, mówienie prawdy, szacunek dla przyrody. - Wiedzę można uzupełniać przez całe życie, ale człowieka trzeba wychowywać od małego w przedszkolu i szkole - twierdzi prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, psycholog i pedagog.

Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, szkoła powinna stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych.

Piotr Janczarek, rys. Jerzy Linder

Co warto wiedzieć o społecznej i intelektualnej gotowości do szkoły? Jak pomóc swojemu dziecku w przygotowaniu do szkoły?
czytaj: http://www.natemat.com.pl/dzieci-w-szkole/czy-juz-gotowe-do-szkoly.html

 

O NAS | KONTAKT | REKLAMY | MAPA STRONY | MAPA XML

Netpress, Iwona Janczarek

ul. Cyklamenowa 5, 05-077 Warszawa
Tel: 604 201 109, E-mail: allpress@pro.onet.pl

NBS - najlepsze strony internetowe